Uldir

Fetid Devourer mythic 29. 10. 2018

Vectis mythic 22. 10. 2018

 

Zek’voz, Herald of N’Zoth

mythic 8. 10. 2018

M.O.T.H.E.R. mythic 24. 9. 2018