The Nighthold

Grand Magistrix Elisande Mythic 31. 5. 2017

Star Augur Etraeus Mythic 15. 5. 2017

Tichondrius  Mythic 17. 4. 2017

High Botanist Tel’arn Mythic 16. 4. 2017

Spellblade Aluriel Mythic 2. 4. 2017

Krosus  Mythic 19. 3. 2017

Trilliax Mythic 12. 2 . 2017

 

 

Chronomatic Anomaly Mythic 12. 2. 2017

 

Skorpyron Mythic 30. 1. 2017